rekolekcje, misje święte, misjonarze, rekolekcje wielkopostne, rekolekcje adwentowe, Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, rekolekcjoniści, OMI, zamówić mszę św., kierownictwo duchowe, klasztor, Kędzierzyn-Koźle

Wrześniowy dzień skupienia

Aktualnosci
Wrześniowy dzień skupienia

Wrześniowy dzień skupienia


Pośród prac remontowych w naszym klasztorze, nie możemy zapominać o "remoncie" życia wewnętrznego. Każdego miesiąca misjonarze uczestniczą w dniu skupienia, który jest czasem wyciszenia, refleksji, intensywniejszej modlitwy prywatnej i wspólnotowej, a także uprzywilejowanym czasem do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Wrześniowy dzień skupienia wygłosił nam o. Lucjan Osiecki OMI z Lublińca. Przypomniał o rzeczywistości powołania - naszej oblacji - w które jest wpisane nie tylko wyrzeczenie, ale wręcz "wyniszczenie" - gorliwość, by być ofiarowanym. Przywoływał świadectwo życia i pisma duchowe naszego kleryka Alfonsa Mańki OMI, który dokonał swojej oblacji w obozie koncentracyjnym. Warto dodać, że parafia, z której pochodził frater Mańka, czyni starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego.

Z Konstytucji i Reguł Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej:
"Aby być coraz bardziej dysponowanym do służenia Bogu w Jego Ludzie, co miesiąc i co roku zarezerwują sobie należyty czas na modlitwę osobistą i wspólnotową, na refleksję i odnowę. Doroczne rekolekcje, trwające zazwyczaj jeden tydzień, mogą być z pożytkiem poprzedzone lub przedłużone braterskimi spotkaniami i wymianą doświadczeń apostolskich". (K. 35)